ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ၂၄ရက် မေလ ၂၀၂၂ မနက်ခင်း သတင်း - DVB News

ဒီဗွီဘီ ရုပ်သံ ၂၄ရက် မေလ ၂၀၂၂ မနက်ခင်း သတင်း - DVB News
အားလုံးပါဝင်တဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးကို ဦးတည်တာမျိုး ...

via YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ZWDd67Jf8Yg

Post a Comment

Post a Comment (0)

Previous Post Next Post